هویت گذاری دام

شناسایی انفرادی، مبنای اصلی هر فعالیت در صنعت دامپروری و بویژه اصلاح نژاد دام است. زیرا موفقیت هر برنامه اصلاح نژادی منوط به جمع آوری و ثبت دقیق اطلاعات عملکردی و سپس تصمیم به حذف یا انتخاب دامها بر اساس شاخص های مورد نظر به نژادگر میباشد.
 
امروزه ضرورت شناسایی خودکار عناصر و جمع آوری داده مرتبط به آنان بدون نیاز به دخالت انسان جهت ورود اطلاعات در بسیاری از عرصه های صنعتی ، علمی ، خدماتی و اجتماعی احساس می شود . در پاسخ به این نیاز تاکنون فناوری های متعددی طراحی و پیاده سازی شده است . به مجموعه ای از  فناوری ها که از آنان برای شناسایی اشیاء ، انسان و حیوانات توسط ماشین استفاده می گردد، شناسایی خودکار و یا به اختصار Auto ID  گفته می شود. هدف اکثر سیستم های شناسایی خودکار، افزایش کارآیی، کاهش خطاء ورود اطلاعات است. با هویت گذاری تزریقی دامها، امکان پیاده سازی بحثهای اتوماسیون دامی در میزان مصرف خوراک توسط دام، تشخیص اتوماتیک بیماریهای دام، سرشماری اتوماتیک، تغذیه دقیق دام و کاهش هزینه های دامداری و بسیاری موارد دیگر قابل اجرا خواهد بود که  شرکت نوژن آمادگی خود برای انجام آن را اعلام می دارد. در این میان، دقیقترین ابزار ریزتراشه های مبتنی بر تکنولوژی RFID است که تاکنون از خارج از کشور وارد شده و بدلیل گران بودن تنها برای هویت گذاری اسب  و تا حدودی حیوانات خانگی (سگ و گربه) استفاده می شده  است.