تفنگ تلقیح مصنوعی دوربین دار

شرکت نوژن مفتخر است که تفنگ تلقیح مصنوعی دوربین دار را به بازار ایران عرضه نماید.

خرید
Visual Artificial Insemination Gun

تلقیح و آبستنی گاوها در یک واحد گاوداری صنعتی، یکی از مهمترین کلیدهای موفقیت آن مجموعه است و هرچه دقت و کارایی این کار بیشتر باشد، نرخ آبستنی و به طبع آن تولد گوساله و بازدهی اقتصادی افزایش خواهد یافت.
تفنگ تلقیح مصنوعی وسیله ای است جهت انتقال اسپرم که از داخل پایوت به داخل یا دهانه رحم حیوانات. بعد از جایگذاری پایوت اسپرم بر روی آن، تفنگ تلقیح وارد واژن دام می شود و پس از قرارگیری در محل مناسب با فشار پیستون تفنگ، اسپرم در محل موردنظر تخلیه می گردد.

افزایش بازدهی و گیرایی تلقیح مصنوعی، بررسی وضعیت سلامت دستگاه تناسلی دام ماده و بررسی مشکلات و ناهنجاری‌های آن با امکان ثبت فیلم و عکس و امکان استفاده درفعالیت‌های آموزشی را از مزایای این ابزار است و از آنجائی که عمل ملامسه و تشخیص با ملامسه در استفاده از این دستگاه حذف می‌شود انجام تلقیح بسیار ساده و در عین حال دقیق خواهد بود و نیاز به قدرت بدنی ندارد.با استفاده از دستگاه واژینوسکوپ دام های بزرگ با قابلیت تلقیح، بدون واردکردن دست در رکتوم دام و فقط با بهره جستن از آنچه در صفحه نمایش ابزار مشاهده می‌شود می‌توان تفنگ تلقیح را از مجرایی که به همین منظور در دستگاه طراحی شده است را وارد و عملیات تلقیح مصنوعی دام را انجام داد.