اولین جلسه کانون انجمن‌های صنفی تلقیح مصنوعی دام کشور

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی دام،طیور و صنایع وابسته

جلسه مربوط به گزارش تست ژنومیک

تور اعزامی هیئت مدیره دامداران و تعاونی گاوداران برادر، در سفارت ایران در ژاپن با حضور محترم سفیر و اهدای لوح یادبود از طرف آقای دکتر مسعودی در نمایشگاه هفته دامپروری و کشاورزی توکیو – ژاپن